Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

30/09/2022 16:22 Số lượt xem: 680
Chiều 30-9, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng về lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai và công tác cán bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh dự.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, thành phố Bắc Ninh và các đại biểu chúc mừng Ủy viên UBND thành phố Bắc Ninh được bầu bổ sung.

 

Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Bắc Ninh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này tập trung cho ý kiến vào các Tờ trình: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022 (lần 2) và dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; đề nghị sử dụng, phân bổ nguồn tiết kiệm chi năm 2021, bổ sung kinh phí năm 2022 và phân bổ kinh phí sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, được HĐND thành phố giao quyền cho UBND thành phố theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30-7-2021. Tại kỳ họp này, các Ban HĐND thành phố cũng thông qua các báo cáo thẩm tra và  tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến xác đáng vào các nội dung quan trọng trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua, phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai ngay các Nghị quyết theo đúng tinh thần của kỳ họp; đồng thời, chú trọng một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp được duy trì ổn định và phát triển; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm, phấn đấu hoàn thành 3 quyết tâm chính trị và các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra. Trong đó, tập trung cao thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán giao, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công; chú trọng công tác quản lý đất đai; thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề Phong Khê, Khắc Niệm...

Lưu Hằng – Dương Hoàn