Khu vực đô thị Lim mở rộng cơ bản đạt đô thị loại IV

22/07/2019 15:00 Số lượt xem: 811
Đánh giá so sánh tiêu chuẩn của đô thị loại IV theo Nghị quyết số 1210 về Phân loại đô thị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đến thời điểm này, đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du cơ bản đảm bảo các tiêu chí để công nhận là đô thị loại IV, với tổng điểm đạt 87,17 điểm/100 điểm tối đa.

Đô thị Lim mở rộng thuộc khu vực huyện Tiên Du được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1369 của Thủ tướng Chính phủ. Đô thị có diện tích khoảng 95,66 km2 gồm thị trấn Lim và 13 xã: Nội Duệ, Liên Bão, Hoàn Sơn, Đại Đồng, Phật Tích, Phú Lâm, Tri Phương, Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Minh Đạo, Tân Chi, Việt Đoàn và Hiên Vân. Trên cơ sở các định hướng phát triển hệ thống đô thị, đô thị Lim mở rộng nằm trong khu vực trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của tỉnh; là trung tâm dịch vụ thương mại, văn hóa, du lịch và công nghiệp sạch.

Trong 5 tiêu chí đánh giá, phân loại, hiện đô thị Lim cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV, bao gồm: Tiêu chí 1 về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; Tiêu chí 2 về quy mô dân số; Tiêu chí 3 về mật độ dân số; Tiêu chí 4 về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Tiêu chí 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Trong đó, bên cạnh một số tiêu chí đạt điểm khá cao như: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, quy mô và mật độ dân số thì nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị còn một số hạn chế, cần tập trung khắc phục như tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng xã hội, tỷ lệ trường học đạt chuẩn; cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ chợ nông thôn; tỷ lệ hạ tầng giao thông; đặc biệt là tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường so với chỉ tiêu chung của bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới. 

Hoàng Mai