Khơi dậy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn

31/05/2018 08:31 Số lượt xem: 742
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh phát động sâu rộng  phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Qua đó, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVLĐ tham gia.Ảnh: Công nhân lao động Công ty Cổ phần May Đáp Cầu trong dây chuyền sản xuất.

 

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm công việc của từng ngành, lĩnh vực với những cách làm hay, phù hợp được đông đảo cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng. Điển hình như: Công đoàn ngành Giáo dục đã cụ thể hóa thành các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn như: “Dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”… đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua những phong trào này, các cán bộ, nhà giáo tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, chủ động đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đưa Bắc Ninh trở  thành một trong những tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về công tác giáo dục.

Trong lĩnh vực y tế, phong trào thi đua được Công đoàn ngành hướng vào mục tiêu làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Từ phong trào thi đua, nhiều đơn vị trong ngành đã tiếp cận và làm chủ được các dịch vụ, kỹ thuật mới, khó trong khám chữa bệnh, tạo được niềm tin với người dân.

Với các cơ quan hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được nhiều đơn vị cụ thể hóa, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cũng diễn ra sôi nổi trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất của CNVCLĐ không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, mà còn giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp như: Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products VN (KCN Tiên Sơn), Công ty TNHH Em-tech Việt Nam, Công ty Cổ phần CATALAN, Công ty Cresyn Hà Nội (Yên Phong), Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam (KCN Quế Võ)... đã phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. 

Thực tiễn cho thấy, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”  đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Từ phong trào, 5 năm qua (2013-2018), đã có 12.919 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, người lao động ở gần 50% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn làm lợi gần 70 tỷ đồng cho đơn vị, địa phương; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.  

Để phong trào thi đua phát triển thường xuyên và toàn diện, trong thời gian tới các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào; tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua.

Thảo Nguyên