Khoa học và công nghệ Bắc Ninh góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

16/05/2019 08:46 Số lượt xem: 1640
Ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Những lời dạy của Người tại Đại hội đã trở thành kim chỉ nam cho khoa học và công nghệ Việt Nam trên suốt chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ngày 18-6-2013, tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định lấy ngày 18-5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tôn vinh những người làm khoa học, nâng cao ý thức của xã hội về khoa học và công nghệ, ý thức tự trọng, tự tôn dân tộc và ủng hộ khoa học và công nghệ.

HĐND tỉnh giám sát tại Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh: Các hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội, điều tra cơ bản góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch; nhiều tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp; từng bước xử lý ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin kết hợp với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 góp phần cải cách hành chính.

Năm 2018 toàn tỉnh triển khai thực hiện 3 dự án cấp nhà nước, 41 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh, 455 đề tài cấp cơ sở, chuyển giao 95 quy trình kỹ thuật; khảo nghiệm, lựa chọn 2 giống lúa mới, xây dựng các vùng trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao và sản xuất nhiều giống cây trồng, thủy sản mới; xây dựng bản đồ dịch tễ, sản xuất vacxin phòng bệnh tai xanh cho lợn, bệnh tiên mao trùng cho trâu bò… Cấp 48 giấy phép các loại; phê duyệt 11 kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ; xử lý 944 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 11 sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh, nhằm bảo vệ uy tín, danh tiếng, nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm; tư vấn, hướng dẫn 57 đơn vị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; thẩm định 51 sáng kiến (công nhận 48 sáng kiến) có ảnh hưởng cấp tỉnh; kiểm định, hiệu chuẩn 9.723 phương tiện đo, kiểm nghiệm 173 mẫu sản phẩm; hướng dẫn, công bố 27 hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy, 12 doanh nghiệp áp dụng mã số, mã vạch, tiêu chuẩn cơ sở; thanh tra, kiểm tra tại 123 cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Lãnh đạo UBND tỉnh và Bộ KH&CN thăm gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề đồng Đại Bái đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Tuy vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vẫn còn một số hạn chế, chưa có những công trình tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả tốt, nhưng khi tổ chức triển khai nhân ra diện rộng còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Chưa tranh thủ được nhiều nguồn lực từ các bộ, ngành Trung ương cho phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo, hoạt động khoa học và công nghệ thời gian tới tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm nhằm lựa chọn, tạo ra loại giống cây trồng, vật nuôi, biện pháp thâm canh mới; ứng dụng công nghệ sinh học, các chế phẩm vi sinh kết hợp các giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn nông sản; nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thí điểm các mô hình nông nghiệp thông minh; giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất, nước; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý, thi công, ứng dụng công nghệ, thiết bị mới; sản xuất các loại vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi trường; tạo điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia hội nhập kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh.

Lĩnh vực công nghệ thông tin kết hợp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, 2015 với nhân rộng mô hình áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 phục vụ công tác cải cách hành chính; tiếp tục xây dựng, tiến tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạt động quản lý, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; cung cấp dữ liệu cho xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử. Bảo vệ môi trường đang là vấn đề rất cấp bách; áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư; nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, góp phần thực hiện chủ đề của năm 2019: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Ứng dụng công nghệ để khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội: đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế, xã hội phù hợp; nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lịch sử, truyền thống cách mạng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng Kinh Bắc - Bắc Ninh. Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong điều trị, trong y tế dự phòng, tăng cường năng lực sử dụng trang thiết bị y học mới, hiện đại; chủ động phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, thúc đẩy việc đề xuất và chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ từ các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục đổi mới phương thức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng gắn nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Bá Thành