Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo

17/05/2018 15:39 Số lượt xem: 461
Ngày 16-5, các Tổ khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khảo sát về thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo trong 2 năm 2016, 2017 tại các xã Thanh Khương, Mão Điền, Gia Đông, Hoài Thượng (Thuận Thành) và Tam Đa, Tam Giang, Yên Phụ (Yên Phong).

Đoàn khảo sát thăm hỏi hộ nghèo thuộc xã Gia Đông  (Thuận Thành) được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm 2017.

 

 

Đoàn khảo sát nghe báo cáo, chất vấn lãnh đạo các địa phương để làm rõ về các nội dung liên quan  đến thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo: Công tác chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chính sách của tỉnh; kết quả đạt được và những ưu điểm, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật; đánh giá tác động của chính sách và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn những nội dung này trong thời gian tới.

Qua khảo sát cho thấy, nhìn chung các địa phương tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo, đạt được kết quả khá tích cực, góp phần ổn định đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Một số người cao tuổi có sự nhầm lẫn về số liệu nhân thân hoặc  mất giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh; công tác chi trả tiền hoặc theo dõi di biến động đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội đôi khi chưa kịp thời; một số người có công, người nghèo không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có tiền trong khi hỗ trợ từ ngân sách còn thấp so với tổng số tiền cần có để xây dựng một căn nhà kiên cố.

Các địa phương kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo trong thời gian tới.

Các Đoàn khảo sát ghi nhận kết quả, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tập hợp trình Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét.

Tin, ảnh: Vân Giang