Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

12/08/2022 15:36 Số lượt xem: 1642
Ngày 12-8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh

 

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đến ngày 12-8, các tỉnh, thành phố toàn quốc tiếp nhận 61.084 doanh nghiệp với hơn 3 triệu lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tổng kinh phí 2.130 tỷ đồng; trong đó đã thẩm định, ra quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ cho 32.106 doanh nghiệp với gần 2,1 triệu lao động, tổng kinh phí hơn 1.314 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả nước hiện mới có 17.627 doanh nghiệp được giải ngân với gần 1,2 triệu lao động, tổng kinh phí giải ngân hơn 787 tỷ đồng (đạt 12,14% so với dự kiến). Bên cạnh những địa phương có tỉ lệ giải ngân cao, còn một số địa phương số lượng hồ sơ tiếp nhận, tiến độ phê duyệt, giải ngân chính sách còn chậm dẫn đến kêt quả thực hiện còn hạn chế.

Tại Bắc Ninh, đến 11-8, toàn tỉnh có 949 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho gần 88 nghìn lao động; UBND các huyện, thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ cho hơn 35 nghìn lao động, tổng kinh phí hơn 39,6 tỷ đồng. Số kinh phí giải ngân đạt hơn 3,6 tỷ đồng (9,1%) với tổng số 3.284 lao động.

Các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách; xác định nguyên nhân chậm trễ; giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả. Một số khó khăn chính được nêu ra như: Chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong việc triển khai chính sách; một số địa phương, người sử dụng lao động yêu cầu người lao động cung cấp các giấy tờ bổ sung để chứng minh về tình trạng ở thuê, giấy đăng ký tạm trú khiến thời gian thẩm định kéo dài; việc bố trí, sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện chính sách chậm; công tác thông tin, tuyên truyền chưa đầy đủ, kịp thời…

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện khẩn trương để chính sách đến với người lao động kịp thời, bảo đảm ý nghĩa nhân văn. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải xong trước ngày 15–8;  giải ngân chậm nhất ngày 30-8. Hồ sơ đã phê duyệt ngay lập tức phải chi tiền cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định. Bộ sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra quy trình, tiến độ thực hiện chính sách tại các địa phương; nêu gương những địa phương làm tốt, cũng như thẳng thắn phê bình những địa phương làm chưa tốt, không đạt theo tiến độ…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương triển khai chính sách bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu về thời gian và thời hạn giải quyết đã đề ra. Quy trình triển khai thực hiện bám sát đúng quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng quán triệt, triển khai kết luận của Bộ trưởng đến các doanh nghiệp; hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng quy định chính sách; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền để giải đáp, tháo gỡ kịp thời. Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách, Công an tỉnh phối hợp cập nhật, kiểm tra, xác minh thông tin người lao động trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến với người lao động nhanh, đúng đối tượng, tránh trùng lắp, trục lợi chính sách…

Hoài Phương