Khai mạc kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khoá XVIII

04/12/2019 20:22 Số lượt xem: 3587
Hôm qua 4-12, HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ Mười sáu nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển năm 2020 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và toàn thể đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Hạnh Chung chủ tọa kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh và các văn bản lãnh, chỉ đạo khác về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), chuẩn bị xây dựng Kế hoạch 5 năm (2021-2025).
Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện vào các báo cáo, nội dung của kỳ họp.

HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định và biểu quyết thông qua Nghị quyết về: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đối với ông Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, được nghỉ hưu; Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Đại; Bầu bổ sung ông Đặng Trần Trung, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019, kế hoạch phát triển năm 2020.
Báo cáo khẳng định: Năm 2019, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt so kế hoạch, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội vẫn đứng trong tốp cao nhất cả nước như: Quy mô kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất, nhập khẩu; thu ngân sách; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, GDP bình quân/người… Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo, thể thao, thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình, khoa học công nghệ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội… có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Cụ thể: Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 29.912 tỷ đồng, vượt 2.515 tỷ đồng so với dự toán và tăng 6,5% so với năm 2018; Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, tăng 7,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 12,7%. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đẩy mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 6 cả nước, tổng vốn thu hút mới và điều chỉnh tăng đạt hơn 1,35 tỷ USD. Thực hiện đồng bộ các giải pháp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số PAR INDEX tăng 3 bậc, PCI tăng 2 bậc so với năm trước, PAPI tăng 6,54 điểm; ICT Index tăng 2 bậc; Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3,4 với 819 dịch vụ, vượt hơn 100 dịch vụ so với số lượng dịch vụ công đề ra và vượt tiến độ so với quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 1,27%. 96/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 2 huyện là Thuận Thành và Lương Tài đạt tiêu chí huyện Nông thôn mới.
Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong năm 2019, đó là: Tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh tăng trưởng thấp; phát triển và hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa mạnh mẽ, sức lan tỏa và sự kết nối với khu vực doanh nghiệp FDI còn khó khăn; tiến độ thi công một số dự án còn chậm; lĩnh vực chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn, tổng đàn, sản lượng và giá trị sụt giảm mạnh; ô nhiễm môi trường làng nghề xử lý chưa bảo đảm, tiến độ thực hiện các dự án xử lý môi trường, các khu xử lý rác thải ở các huyện, thị xã còn rất chậm, chưa đạt yêu cầu;…
Với chủ đề: “Bắc Ninh Đoàn kết-Đổi mới-Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”, Báo cáo xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững; tạo bước đột phá phát triển dịch vụ, thương mại văn minh, hiện đại; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới kiểu mẫu; tích cực nâng cấp, phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Thành phố Trung ương, thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung xử lý có hiệu quả các vấn đề ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
Các chỉ tiêu cụ thể năm 2020: Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) tăng 7% so với năm 2019; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 75.800 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 29.326 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa 38%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%...


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nội dung chương trình kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thông báo khái quát kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV và Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; nâng cao năng lực ban hành Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần ý thức sâu sắc niềm vinh dự và nhiệm vụ nặng nề mà cử tri và nhân dân đã tin tưởng giao phó, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tốt các kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử; luôn sâu sát, gần gũi, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân với HĐND tỉnh và cơ quan nhà nước liên quan.
UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt trong quản lý, điều hành, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; chỉ đạo giải quyết đơn thư, các vụ việc phức tạp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2020 của tỉnh. Các cấp ủy Đảng tập trung trong lãnh đạo; MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
Cũng trong ngày hôm qua, HĐND nghe một số báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo, thông báo khác theo luật định, sau đó các đại biểu chia tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình. 
Hôm nay 5-12, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn.

Nhóm PV