Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

08/10/2019 15:49 Số lượt xem: 789
Ngày 7-10, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 60. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh; Đại tá Cát Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo.

Trong 15 ngày, 50 học viên là cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh sẽ nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN; đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược QP-AN một số nước có liên quan đến QP-AN của Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực trong tham mưu tổ chức và thường xuyên kiểm tra chặt chẽ khóa học theo đúng kế hoạch; Trường Quân sự tỉnh quản lý, điều hành khoa học, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo giáo án, tài liệu, nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng khoa học, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế; cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khắc phục khó khăn, tập trung học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy định, phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên đạt khá, giỏi.  

Nguyễn Văn Hùng (Bộ CHQS tỉnh)