Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch của tỉnh năm 2019

05/11/2019 20:02 Số lượt xem: 4009
Sáng 5-11, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch của tỉnh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và có bài giảng tới các học viên. Cùng dự có các đồng chí : Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tham gia lớp học, 195 học viên là cán bộ, lãnh đạo quản lý được các giáo sư, tiến sỹ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh truyền đạt 20 chuyên đề: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và công tác phòng, chống tham nhũng; tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và những gợi ý chính sách đối với tỉnh Bắc Ninh; phát triển kinh tế tư nhân, gỡ bỏ rào cản và vận dụng tại tỉnh Bắc Ninh; giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta và những gợi mở cho tỉnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với cải cách hành chính và cải cách tư pháp; xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng hiện nay; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội, thách thức đối với Việt Nam và vấn đề đặt ra với người lãnh đạo…
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Đồng chí khẳng định: Những năm qua, Tỉnh ủy, các cấp, các ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác này, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ của tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, năng lực được nâng lên, thích ứng tốt hơn với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Để hoàn thành xuất sắc chương trình học tập, đồng chí đề nghị, mỗi đồng chí học viên tham dự lớp bồi dưỡng phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong quá trình học tập và rèn luyện, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề; có trách nhiệm cao trong thực hiện nội quy, quy định của lớp. Trên cơ sở thông tin mới được cập nhật, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy mới được tiếp thu từ báo cáo viên, các đồng chí cần tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và năng lực lãnh đạo quản lý, tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, luôn có sự đổi mới về tư duy phù hợp với sự vận động và phát triển.  
Ngay sau Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đã truyền đạt tới lớp học bài giảng: Tổng quan về Bắc Ninh, định hướng trong thời gian tới. 

Lưu Hằng