Huyện ủy Quế Võ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

05/07/2019 15:47 Số lượt xem: 3016
Ngày 5-7, Huyện ủy Quế Võ tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo.

Lãnh đạo huyện Quế Võ trao tặng Giấy khen của Huyện ủy cho các tập thể có nhiều thành tích.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong huyện nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra; đến nay, huyện đã đạt và vượt 18/25 chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội, huyện về đích nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt: Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động nắm bắt, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để nảy sinh điểm nóng, phức tạp; công tác quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được thực hiện nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định… Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2018, Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền đạt vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc học tập, quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm, đảm bảo tiến độ, chất lượng; nhận thức của cấp ủy các cấp, đảng viên về các quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nội dung về đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật…được thực hiện nghiêm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung vào các vấn đề chính như: Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giải pháp đổi mới công tác dân vận tại địa bàn…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quấtghi nhận công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đảng bộ huyện Quế Võ đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của huyện. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ, kế hoạch chung đề ra trong cả năm 2019 và thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập thể Đảng bộ huyện Quế Võ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt chủ đề của tỉnh năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, cụ thể hóa việc giữ gìn, xây dựng, duy trì môi trường xanh-sạch-đẹp tại địa phương; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí; thực hiện nghiêm Kết luận 561/KL-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nhân dịp này, Huyện ủy Quế Võ trao tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đến nay.

 

Xuân Bình-Xuân Me