Hơn 900 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5

04/05/2019 15:30 Số lượt xem: 808
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1119-QĐ/TU về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 908 đảng viên.

Trong đó, có 1 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng; 25 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 91 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 254 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 137 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 210 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 157 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng là: thành phố Bắc Ninh (212 đồng chí), Quế Võ (122 đồng chí), Lương Tài (117 đồng chí), Tiên Du (116 đồng chí)…

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao.

 

 

 

Ngọc Hải