Hơn 200 người đăng ký hiến máu tình nguyện

28/11/2019 20:08 Số lượt xem: 2243
Ngày 28-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bắc Ninh phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Học viện Ngân hàng-Phân viện Bắc Ninh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng sinh viên năm 2019”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện Học viện Ngân hàng-Phân viện Bắc Ninh thu hút đông đảo sinh viên hiến máu tình nguyện.


Trong buổi sáng, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút hơn 200 giảng viên, sinh viên của Học viện Ngân hàng-Phân viện Bắc Ninh tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được gần 100 đơn vị máu.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Học viện Ngân hàng-Phân viện Bắc Ninh hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
 

Minh Hường