Hội thảo thu hút, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tại Bắc Ninh

14/03/2019 16:12 Số lượt xem: 410
Ngày 14-3, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Thu hút, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp có hiệu quả từ mô hình lý thuyết đến áp dụng vào thực tiễn tại Bắc Ninh”.

 

Thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại trang trại Delco, xã Nguyệt Đức, Thuận Thành

 

Các đại biệu tham dự trao đổi, thảo luận và làm rõ vấn đề: Thực trạng huy động vốn cho đầu tư và phát triển nông nghiệp nông thôn tại Bắc Ninh; đánh giá hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp; Mối quan hệ giữa thu hút, sử dụng vốn cho nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tại Bắc Ninh giai đoạn 2010-2017; Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp; Các kịch bản dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp; Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp…

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2017-2018 “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Những ý kiến tại hội thảo góp phần củng cố dữ liệu, gợi ý những giải pháp phù hợp, từ đó, nâng cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học trước khi ứng dụng thực tiễn.

Huyền Thương