Hội thảo “Đổi mới và phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế”

11/09/2018 16:12 Số lượt xem: 1695
Ngày 11-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức hội thảo “Đổi mới và phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh”. Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại hội thảo.

 

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội thành viên tích cực đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân Bắc Ninh với nhân dân các nước trên thế giới, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, vận động các nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ nhân dân trong tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội địa phương.

Các đại biểu đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới và phát triển  hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế như: Tăng cường và mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới; nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các nước trên thế giới; nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân các cấp; tăng cường vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, tham gia công tác đối ngoại;…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh rà soát các ý kiến tham luận, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống giải pháp tốt nhất để đổi mới và phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; duy trì, mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân, củng cố, phát triển mạng lưới bạn bè và các tổ chức ngoại giao nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tính chất của đối tác và nội dung hoạt động để đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường vận động các nguồn lực và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội;...

Mai Phương