Hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường làng nghề

13/09/2021 18:39 Số lượt xem: 757
Chiều 13-9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp”. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Toàn tỉnh có 62 làng nghề, trong đó có 30 làng nghề truyền thống. Sự phát triển của các làng nghề góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa số các làng nghề có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, dây chuyền công nghệ thủ công, lạc hậu. Cơ sở hạ tầng của các CCN làng nghề chưa đồng bộ; các nguồn thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) chưa được xử lý triệt để, gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh đã có sự quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, bằng những việc làm cụ thể: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải ở một số làng nghề; dần hoàn thiện hạ tầng cơ sở các CCN làng nghề; thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chất thải độc hại với các đơn vị có đủ năng lực xử lý... Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường làng nghề còn một số hạn chế: Ý thức của đại bộ phận các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh còn thấp; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý chưa đủ sức răn đe, chưa xử lý triệt để các doanh nghiệp cố tình vi phạm; việc kiểm soát, định lượng nguồn thải và đánh giá sức chịu tải của môi trường nguồn tiếp nhận chưa được thực hiện đầy đủ,...
Hội thảo đã nhận được gần 30 tham luận tập trung phân tích, đánh giá thực trạng môi trường làng nghề; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ môi trường làng nghề như: Rà soát các chính sách hỗ trợ về môi trường, kiến nghị xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ phù hợp với Luật Môi trường năm 2020; tiếp tục đẩy nhanh việc đầu tư, xây dựng các công trình xử lý chất thải cho các làng nghề; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe nhân dân và môi trường sinh thái; tăng cường thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy động xã hội hóa, các nguồn lực từ nhân dân trong đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường; vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường;…
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Tài nguyên và Môi trường có những đề xuất, kiến nghị xác đáng với Thường trực HĐND, UBND tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường làng nghề trong thời gian tới.

Lan - Phương