Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị sau 10 năm tái lập-Thành tựu và kinh nghiệm”

08/11/2018 15:44 Số lượt xem: 1523
Sáng 8-11, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị sau 10 năm tái lập-Thành tựu và kinh nghiệm”. Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì.

Các đại biểu thăm Triển lãm “Xứng danh bộ đội cụ Hồ, xứng danh Trường Sĩ quan Chính trị”-Một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm tái lập trường (2008-2018).

 

Sau 10 năm tái lập (2008-2018), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường; sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương và các đơn vị bạn, Trường Sĩ quan Chính trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt công tác, đặc biệt công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Từ đó góp phần không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường trong toàn quân và xã hội.

Hội thảo đã nhận được 133 bài tham luận (trong đó 10 bài phát biểu trực tiếp tại Hội thảo) của các tướng lĩnh, cán bộ, nhà khoa học ở các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các Quân khu, Quân đoàn, Quân, Binh chủng, các học viện, trường sĩ quan khu vực phía Bắc và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Các tham luận đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, có hàm lượng khoa học cao, nội dung phản ánh khá toàn diện, sâu sắc chủ đề của Hội thảo, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới; một số thành tựu và kinh nghiệm trong đổi mới chương trình, nội dung đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội ở Quân đoàn 2 hiện nay; sự gắn kết giữa nhà trường với đơn vị trong đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội-thực trạng và những vấn đề đặt ra…

Phát biểu kết luận, Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung nhấn mạnh: Hội thảo đánh dấu chuỗi hoạt động khoa học về triển khai và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm tái lập trường và có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định những thành tựu đạt được, đồng thời làm rõ các vấn đề đặt ra trong đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị; những luận cứ khoa học thu được từ Hội thảo là cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng để Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Xuân Me-Nguyễn Quân