Hội thảo công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh

09/11/2018 16:51 Số lượt xem: 757
Ngày 9-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban chủ trì.

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

 

Những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Phần lớn thanh, thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều  đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ  Quốc. 

Tuy nhiên công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục còn chậm đổi mới...

29 bài tham luận, trong đó có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo  tập trung làm rõ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục trong việc lãnh, chỉ đạo; thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ theo tinh thần Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực trạng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục; sự phối hợp của các cấp, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, khẳng định công tác tuyên truyền, giáo dục là việc làm cần thiết, phải thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng. Về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giáo dục, tuyên truyền;  nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng dư luận xã hội; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phương pháp giáo dục, phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, coi trọng truyên truyền các gương điển hình, nêu gương trong giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh. 

Thảo Nguyên