Hội thảo cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai và sự hài lòng của người dân

10/11/2019 20:00 Số lượt xem: 760
Ngày 8-11, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) tổ chức hội thảo cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai và sự hài lòng của người dân.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh phổ biến, phân tích một số nội dung: vai trò của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với việc cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai; đặc điểm tương tác với người dân trong thủ tục hành chính; những khó khăn tồn tại trong quá trình cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai và các chỉ số điểm thành phần liên quan trong đánh giá xếp hạng PCI, PAPI, DDCI.., kiến nghị một số giải pháp nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân. Qua đó, các cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, cải thiện thái độ, văn hóa ứng xử và hành vi khi thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.
Được biết, hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện với từ 1-2 cán bộ và 1 lãnh đạo để giải quyết trực tiếp. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết cho 51.625 lượt đối tượng với 53.866 hồ sơ, trong đó hồ sơ chậm trả kết quả chỉ là 811 hồ sơ (1,5% hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết).

Huyền Thương