Hội Nông dân tỉnh: Triển khai các Đề án hỗ trợ nông dân

16/04/2018 16:23 Số lượt xem: 669

Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 mở rộng.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ HND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu đơn vị huyện Quế Võ; kết nạp 595 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh 167.902 hội viên; Xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; triển khai cho HND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nội dung cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; vận động hơn 8.200 người tham gia BHYT hộ gia đình và 202 người tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với các Ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ uỷ thác cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất; giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho dự án “Chăn nuôi gà đẻ trứng” và “ Phát triển chăn nuôi bò sinh sản” tại huyện Thuận Thành; tổ chức 120 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, thu hút hơn 8000 lượt hội viên tham dự; tham gia Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ HND tỉnh tăng cường chỉ đạo HND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung cho công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội HND cấp huyện trong tháng 5-2018. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân; làm tốt công tác tiếp dân, tham gia hoà giải và giải quyết khiếu nại kịp thời; triển khai thực hiện Đề án “ Hỗ trợ nông dân sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong trồng rau màu và chăn nuôi lợn, gia cầm” giai đoạn 2018-2022; tăng cường hoạt động liên kết xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm cho nông dân; tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân theo chương trình đã ký kết với các ngành. 

Khánh Linh