Hội Nông dân tỉnh: Thành công từ Đại hội cấp cơ sở

14/05/2018 07:40 Số lượt xem: 478
Hội Nông dân (HND) tỉnh hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ tại 100% cơ sở Hội. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội HND các huyện, thị xã, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh khẳng định: “Xác định Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân, HND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023”; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Ban Thường vụ HND tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu HND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII. HND tỉnh yêu cầu HND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; thành lập Ban Tổ chức Đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở; hướng dẫn quy trình làm công tác nhân sự”. Để bảo đảm tiến độ Đại hội các cấp, HND tỉnh đề ra kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4 và cấp huyện xong trong tháng 5-2018.

 

Hội viên nông dân thị trấn Hồ (Thuận Thành) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

 

Ngay sau khi Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh được tổ chức đầu tháng 1-2018 tại xã Gia Đông (Thuận Thành), HND các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 1-2018. Đến ngày 7-4-2018, 121/121 cơ sở Hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu về thời gian so với kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ HND tỉnh, nhìn chung các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung, công tác hậu cần chu đáo, bài bản. So với Đại hội nhiệm kỳ trước, công tác tuyên truyền, khánh tiết được các cơ sở quan tâm, chú trọng, có nhiều đổi mới. Công tác nhân sự được thực hiện theo trình tự, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chu đáo, được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ.

Đáng ghi nhận là các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2023 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới. Công tác bầu cử tại Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định Điều lệ Hội. Các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành HND cấp huyện và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ HND Việt Nam quy tụ được nhiều ý kiến sát thực, có chất lượng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội nhiệm kỳ tại 121 cơ sở Hội bầu được 1.258 đồng chí tham gia Ban Chấp hành HND cơ sở. Trong đó có 658 đồng chí là đảng viên; 230 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã, 2 đồng chí là đại biểu HĐND cấp huyện, 1 đồng chí là đại biểu HĐND cấp tỉnh; tỷ lệ nữ chiếm 32%; 344 đồng chí có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên. Sau Đại hội, Ban Chấp hành HND cơ sở tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh Nguyễn Đăng Khang nhấn mạnh: “Trên cơ sở thành công của Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ HND tỉnh tiếp tục chỉ đạo HND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra. Tăng cường tuyên truyền kết quả Đại hội cấp cơ sở, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu HND cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX”.

Anh Khôi