Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

13/03/2019 18:33 Số lượt xem: 2480
Chiều 13-3, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành TƯ và các địa phương trong cả nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh

 

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

TĐT dân số và nhà ở năm 2019 tập trung vào 10 nội dung chính gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh; tình hình lao động- việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Hội nghị rà soát lại mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung chuẩn bị cho cho cuộc TĐT; công tác chuẩn bị trật tự an toàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; công tác phân công nhiệm vụ, huy động hệ thống chính trị… thực hiện cuộc TĐT bảo đảm thành công.

Thời điểm điều tra từ 0h ngày 1-4-2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu vào quý IV-2019; kết quả điều tra vào quý II-2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV-2020.

Tại Bắc Ninh, Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh chỉ đạo triển khai các công việc theo đúng phương án và tiến độ như: Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp và Văn phòng Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh, huyện; ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý thực hiện TĐT; tổ chức triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra; vận hành trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp (trang Web điều hành), trong đó, Cục Thống kê thành lập tổ Công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ văn phòng Ban chỉ đạo các cấp thực hiện chỉ đạo, quản lý, giám sát, điều hành tác nghiệp trên trang Web điều hành do BCĐ T.Ư thiết lập theo địa chỉ: http://danso2019.gso.gov.vn. Qua đó, đã thực hiện được một số nhiệm vụ trên trang Web điều hành: Thiết lập danh sách tham gia TĐT của tỉnh, Ủy viên BCĐ các cấp, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện; từng bước phân quyền cho các thành viên thuộc lực lượng điều tra và cung cấp thông tin có có liên quan để cá nhân sử dụng theo tiến độ công việc; thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở mỗi cấp: quản lý hồ sơ, danh sách, kế hoạch tập huấn nghiệp vụ của tỉnh và các thành phố, huyện, thị xã…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra của các Bộ, Ban, Ngành và 63 tỉnh, thành phố, đồng thời khẳng định, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần cung cấp thông tin cho việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể và địa phương tiếp tục quán triệt các yêu cầu, mục đích, quy mô, đặc điểm của cuộc TĐT; Phải tiến hành TĐT chính xác và có chất lượng, đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối trong lưu trữ, bảo mật thông tin; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để cuộc TĐT đạt hiệu quả cao nhất đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; Ban chỉ đạo các cấp khẩn trương tổ chức thu thập thông tin, báo cáo kết quả TĐT của các địa phương về TƯ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về TĐT dân số; cơ quan Thường trực và BCĐ thực hiện tốt các bước chuẩn bị để  ngày 1/4 thực hiện TĐT; phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo đến các địa phương trong tỉnh để kiểm tra quá trình TĐT; các cơ quan báo chí bám sát các địa phương làm điểm và tích cực tuyên truyền các hoạt động TĐT.

Nguyễn Hoa- Thạch Thảo