Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics

16/04/2018 16:18 Số lượt xem: 218

Ngày 16-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hạ tầng giao thông.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Dịch vụ logistics là phương thức kinh doanh mới đem lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp, chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương quốc tế. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, dịch vụ logistics của Việt Nam tốc độ phát triển bình quân hàng năm khoảng 14-16%. Tuy nhiên, chi phí logistics còn ở mức cao, tương đương 20,9% so với GDP, trong đó chi phí vận tải chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng chi phí logistics (khoảng 59%). Việc cắt giảm chi phí logistics và chi phí vận tải là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế.

Bộ Giao thông vận tải đề ra các giải pháp giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng trong lĩnh vực giao thông vận tải: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách thuế, phí, giá dịch vụ và các chính sách xã hội hóa; nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; tăng cường kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển; tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng kết nối hạ tầng logistics; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng; khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác vận tải; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động vận tải trên tất cả lĩnh vực, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò to lớn của logistics đối với nền kinh tế Việt Nam, là một trong 12 nhóm ngành được cộng đồng ASEAN ưu tiên hỗ trợ phát triển; các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp khai thông hành lang vận tải, tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, xây dựng các trung tâm logistics cấp khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với các nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh hiện có cảng đường sông của Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi hoạt động hiệu quả. Thời gian tới Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn xây dựng cảng cạn và dịch vụ logictis tại xã Đức Long, huyện Quế Võ, qua đó phát huy năng lực của cảng cạn và dịch vụ logictis tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa đường thủy góp phần kết nối có hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Giao sở Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh nhằm kết nối hạ tầng giữa các khu công nghiệp và các vùng trên cả nước nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong vận chuyển hàng hóa.

Khánh Linh