Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

11/07/2019 15:52 Số lượt xem: 1238
Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT). Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương dự và chủ trì.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh dự.

Đến ngày 1-4, dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người, là nước đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới, tăng hơn 10,3 triệu người so với năm 2009, tỉ lệ tăng dân số bình quân 2009-2019 là 1,14%/năm. Trong đó, gần 48,4 triệu người là nữ. Dân số ở thành thị gần 33,1 triệu người; ở nông thôn là 63,1 triệu người. Quy mô dân số lớn nhất đang ở khu Đồng bằng sông Hồng với hơn 22,5 triệu người; thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với hơn 5,8 triệu người. Mật độ dân số tăng từ 259 người/km (năm 2009) lên 290 người/km năm 2019.

Về nhà ở, cả nước có gần 26,9 triệu hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Đây là giai đoạn có tỉ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong 40 năm qua. Vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m2/người, cao hơn 6,8m2/người so với 10 năm trước. Hầu hết hộ dân sống trong các ngôi nhà kiên cố, hoặc bán kiên cố (93,1%). Trình độ dân trí được cải thiện, tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh. Toàn quốc có 3% dân số từ 15 tuổi trở lên chưa biết đọc biết viết. Tỉ lệ dân số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng hiện không đi học là 8,3%, trong đó ở nông thôn chiếm tỉ lệ cao hơn.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự tích cực, chu đáo, khoa học và bài bản trong công tác tổ chức thực hiện TĐT của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là việc thực hiện tốt an ninh, an toàn thông tin mạng trong quá trình thu thập thông tin. Đề nghị BCĐ cấp Trung ương và tỉnh sớm tổ chức công bố các số liệu về nhân khẩu học, nhà ở, dân cư để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, chậm nhất trong quý 1 -2020. Bộ Kế hoạch-Đầu tư tổ chức công bố kết quả chính thức trong quý 4 - 2019, đồng thời hướng dẫn các tỉnh phân tích, đánh giá lập báo cáo chuyên sâu. Cục Thống kê các địa phương phối hợp với công an bảo đảm an toàn tuyệt đối dữ liệu thống kê. Các Bộ, ngành, tỉnh đánh giá tổng thể để khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện TĐT. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi về vấn đề dân số nhà ở, kết quả cuộc TDT cũng như kết quả thực hiện chính sách dân số và nhà ở của nước ta 10 năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các BCĐ TĐT ở các địa phương trong tỉnh bám sát chỉ đạo BCĐ TĐT Trung ương và tập trung triển khai theo đúng tiến độ để chuẩn bị tốt báo cáo, tài liệu, giúp các cấp, ngành triển khai nhiệm vụ, lãnh chỉ đạo, xây dựng định hướng, điều hành của tỉnh. Tại hội nghị công bố kết quả chính thức TĐT vào tháng 12-2019 đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương...

Quang Minh