Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy thực thuộc Trung ương

14/09/2018 16:36 Số lượt xem: 309
Ngày 14-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày các nội dung về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phân tích vai trò, vị trí to lớn của giai cấp công nhân đối với sự phát triển của đất nước và chỉ ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới; thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thông tin cơ bản về những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng nên đội ngũ báo cáo viên cần nắm chắc các nội dung để thông tin tuyên truyền. Cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XII)  nhất là về cách thức tổ chức thực hiện, các điển hình, mô hình hay, hiệu quả; tuyên truyền các thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước; những kết quả to lớn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

Về phía tỉnh, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm vụ còn lại của nửa cuối nhiệm kỳ; tuyên truyền công tác chăm sóc, sản xuất vụ mùa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; công tác phòng chống dịch bệnh; kết quả sản xuất nông nghiệp. Chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ năm học mới 2018-2019 và kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT và thực hiện “Tháng cao điểm ATGT”; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh… và các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. 

Thảo Nguyên