Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

16/05/2018 16:01 Số lượt xem: 838
Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Tại điểm cầu Hà Nội, dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Trong hai năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo, học tập chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch học và làm theo Bác… Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị… Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Với Bắc Ninh, trong năm 2017, toàn tỉnh tổ chức được 548 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế và giải quyết đạt hơn 80%...

Hội nghị chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quán triệt, tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tăng cường lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy kết quả đạt được và tiếp thu kinh nghiệm qua hai năm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là thực hiện mục tiêu “xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022”; trước mắt là thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kết quả hoạt động báo chí, văn hóa-văn nghệ tháng 5-2018.

Bảo Anh