Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham gia xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh

18/11/2019 19:34 Số lượt xem: 3463
Sáng 18-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham gia xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận hội nghị. 


Đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cơ bản nhất trí, đánh giá cao Dự thảo Văn kiện có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, số liệu phong phú, chi tiết, nhiều kết quả đạt được rõ nét và nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Tập trung đóng góp một số nội dung cho phương hướng nhiệm kỳ tới, cụ thể như: Đối với lĩnh vực nông nghiệp cần có chính sách đột phá hơn nữa, nhất là khâu tích tụ ruộng đất, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đối với sản xuất công nghiệp, bên cạnh doanh nghiệp FDI, quan tâm phát triển công nghiệp địa phương, nội địa; giải pháp phát triển cho các làng nghề truyền thống; định hướng phát triển đô thị hiện đại, thông minh; công tác an sinh xã hội; vấn đề đào tạo nghề, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0); vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường…
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, toàn diện của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó, giao bộ phận giúp việc Tiểu ban Văn kiện và các bộ phận liên quan tổng hợp, hoàn thiện nhằm xây dựng Văn kiện đạt chất lượng tốt nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Xuân Me