Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

25/03/2020 19:36 Số lượt xem: 1617
Ngày 25-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 32 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 30-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ; kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động.


Báo cáo đánh giá tại hội nghị cũng như các ý kiến phát biểu thảo luận khẳng định: Năm 2019, thực hiện Quy định số 01 về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ được các đồng chí cấp ủy viên các cấp thực hiện nghiêm túc. Qua dự sinh hoạt, các đồng chí nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhiều vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được các đồng chí cấp uỷ viên (đặc biệt là các đồng chí Thường trực cấp ủy), các đồng chí cấp ủy viên phụ trách ngành, lĩnh vực, nắm bắt, kịp thời hướng dẫn, làm rõ và chỉ đạo, giải quyết tại chỗ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có nhiều giải pháp tích cực trong công tác nắm tình hình, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII); việc đánh giá, xếp loại bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng nguyên tắc, phản ánh đúng thực chất về chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh về công tác phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bùng phát; tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, kịp thời chia sẻ, đóng góp ủng hộ nguồn lực, cùng tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện các biện pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân duy trì sản xuất kinh doanh, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế.
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn; rà soát, phân tích, đánh giá chính xác, cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề xuất giải pháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất. Đẩy mạnh CCHC, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC tại các cơ quan Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp vụ xuân; rà soát, hoàn thiện ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa... nhằm hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19. Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức học trực tuyến, bảo đảm chất lượng, đồng thời triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2019-2020 sau khi hết dịch. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tập trung trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của T.Ư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội hướng về cơ sở; chăm lo giải quyết những nhu cầu hợp lý, hợp pháp của hội viên, đoàn viên và nhân dân.
Tại hội nghị, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động.

Xuân Bình-Xuân Me