Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

06/12/2018 16:31 Số lượt xem: 2589
Chiều 6-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

 

BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nêu rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, thời điểm và đối tượng lấy phiếu, đối tượng ghi phiếu, nội dung và quy trình lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở quy định số 262-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị. Đồng thời, quán triệt và chỉ đạo, trong thời gian tới, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; các cơ quan Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở cấp mình và chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định số 262-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 2-10-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 732-QĐ/TU ngày 29-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 3 mức: “Tín nhiệm cao”,“Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”; công khai kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị, bảo đảm đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Bộ Chính trị.

 

Xuân Bình- Phong Vân-Ngô Thành