Hội Luật gia tỉnh đổi mới tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

07/11/2019 19:54 Số lượt xem: 1894
Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh có nhiều hoạt động đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: “Đến nay, Hội Luật gia tỉnh có gần 900 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội trực thuộc, 8 Hội Luật gia cấp huyện, thị xã, thành phố. Hằng năm, Hội Luật gia tỉnh luôn chú trọng quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân”. 
Bám sát các chương trình, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh, hằng năm Hội Luật gia tỉnh xây dựng và triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ địa phương: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021… 5 năm qua, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hơn 600 buổi tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cho hơn 50.000 lượt người. Tiêu biểu như: Năm 2015-2016, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện 7 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 380 phạm nhân, giúp họ nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo pháp luật, đồng thời trang bị những kỹ năng sống khi tái hòa nhập cộng đồng; hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động khoảng 150 vụ án hình sự, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân; chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức phát sóng chương trình “Luật sư của bạn” kể về những tình huống đặt ra và giải pháp cho những câu chuyện pháp luật trong đời sống xã hội… 

 

Cán bộ tư pháp, thành viên Trung tâm pháp luật cộng đồng phường Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh) tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.


Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác tư pháp, các cấp Hội còn chủ động tổ chức hội nghị lấy hơn 450 ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật, văn bản dưới Luật có nội dung quan trọng như: Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Quy hoạch, Luật Hôn nhân và gia đình… 
Năm 2018, Hội Luật gia tỉnh là một trong những địa phương đi đầu cả nước thành lập Trung tâm pháp luật cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 7 Trung tâm pháp luật cộng đồng: Suối Hoa, Võ Cường (thành phố Bắc Ninh); Đại Đồng (Tiên Du) thị trấn Hồ (Thuận Thành); Xuân Lai (Gia Bình), thị trấn Phố Mới (Quế Võ); Đình Bảng (Từ Sơn). Để các Trung tâm pháp luật cộng đồng hoạt động hiệu quả, Hội Luật gia tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn cho thành viên các Trung tâm về: Chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở… Bà Nguyễn Thị Tình, cán bộ tư pháp, thành viên Trung tâm pháp luật cộng đồng phường Suối Hoa cho biết: “Từ khi thành lập Trung tâm, các thành viên thường xuyên trao đổi, thảo luận về phương pháp, kỹ năng nâng cao hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho những đối tượng có nhu cầu nhằm giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở. Sau hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm tổ chức được 6 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật miễn phí cho hơn 1.300 lượt người”. 
Thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp lý cho cán bộ, hội viên các cấp; tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phong Vân