Học và làm theo Bác ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

11/09/2019 07:52 Số lượt xem: 898
Với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, từng bước góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường. 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chuyên đề. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường chú trọng việc đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, của người đảng viên, hướng cán bộ, đảng viên đến việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm và hành động cụ thể.
Với đặc thù là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiều nội dung cơ bản được cán bộ quản lý và toàn thể giảng viên, nhân viên nhà trường xây dựng trong chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo Bác, như: Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt tinh thần kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh về mọi mặt. Mỗi khoa, phòng, các đoàn thể nhà trường cũng xây dựng cho mình việc học tập và làm theo Bác một cách phù hợp, tiêu biểu: Phòng Tổ chức Hành chính - Tư liệu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tận tụy, trách nhiệm, hết lòng hết sức vì công việc; Khoa Nhà nước-Pháp luật có chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân”; với Chi đoàn Thanh niên, học và làm theo Bác, luôn quán triệt tinh thần “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ...” như Bác Hồ đã dạy, tích cực đi đầu áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào nghiên cứu, giảng dạy, sử dụng thành thạo vi tính, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên để tăng sức hấp dẫn cho mỗi bài giảng; với hội viên Hội Cựu chiến binh, điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Hội xác định xây dựng đạo đức của cán bộ, hội viên CCB là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”...
Trong khâu đột phá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn”, mỗi cán bộ giảng viên đều tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình làm việc; khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, mỗi việc làm đều xuất phát từ những suy nghĩ vì nhà trường, vì đồng chí, đồng nghiệp, vì học viên thân yêu. Luôn nêu cao tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, xác định rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, khoa, phòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Từ việc học tập và làm theo Bác đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm 2018, trường có 17 giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp cấp Khoa, 6 giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp Trường. Cũng trong năm 2018, nhà trường có 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu, trong đó có 3 đề tài đạt loại khá, 1 đề tài đạt yêu cầu. Liên tục trong nhiều năm qua, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ trường được đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 
 

Thảo Nguyên