Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

19/02/2021 18:04 Số lượt xem: 2405
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 457/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho trẻ Mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến qua internet và trên truyền hình bảo đảm kế hoạch.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép trẻ Mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ, chính khóa, hỗ trợ phát triển và hòa nhập giáo dục trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28-2-2021.

Trong thời gian nghỉ học nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tổ chức dạy học trực tuyến qua internet và trên truyền hình theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ sở y tế, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo tốt công tác quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh.

P.V