Hoàn thành tập huấn dân quân tự vệ

15/01/2020 21:05 Số lượt xem: 912
Ngày 12-1, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2020 cho các đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, học tập: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Tham mưu về công tác QP-QSĐP cho cấp ủy, chính quyền cấp xã; Thứ tự, hành động thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ; Quy định, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động của dân quân tự vệ; Các nội dung soạn thảo giáo án, tổ chức, phương pháp và thực hành huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng dân quân tự vệ...
Kết quả, 100% cán bộ hoàn thành chương trình tập huấn, trên 40% đạt loại giỏi, 3 tập thể được biểu dương, khen thưởng.

Bảo Anh