Hỗ trợ nông dân phục hồi sản xuất sau dịch

17/09/2021 19:47 Số lượt xem: 634
Ngay sau khi dịch COVID-19 trong tỉnh được khống chế, các địa phương dần nới lỏng giãn cách xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới. Cùng với tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Hội Nông dân (HND) tỉnh thực hiện tốt hoạt động quản lý, giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giúp hội viên thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và sản xuất kinh doanh của hội viên, nông dân nói riêng. Nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục những tổn thất do dịch bệnh gây ra, từng bước khôi phục, phát triển sau dịch, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã chỉ đạo HND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng các dự án vay vốn phát triển sản xuất; tiến hành thẩm định, giải ngân kịp thời nguồn vốn Quỹ các cấp. Đồng thời tuyên truyền người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức tự giác trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và tham gia tiêm phòng vắc xin….”
Theo phân bổ ngân sách năm 2021, UBND tỉnh cấp bổ sung cho nguồn Quỹ HTND tỉnh 10 tỷ đồng; Trung ương Hội cấp bổ sung 3,6 tỷ đồng.  Để kịp thời giải ngân nguồn vốn được bổ sung và nguồn vốn quay vòng, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh tổ chức họp bàn phân bổ nguồn vốn cho 8 đơn vị HND cấp huyện. Chỉ đạo HND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn, xây dựng các dự án vay vốn phát triển sản xuất trên cơ sở tiềm năng sẵn có của địa phương, bảo đảm tính hiệu quả trong đầu tư; giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động. Công tác xây dựng, thẩm định dự án và giải ngân được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 100% nguồn quỹ của Trung ương và tỉnh cấp bổ sung được giải ngân cho 169  hộ thuộc 26 dự án vay. Lũy kế, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp HND quản lý hơn 98,74 tỷ đồng đã giải ngân cho 1.384 hộ nông dân thuộc 323 dự án, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 4.000 lao động.    

 

Ban Điều hành Quỹ HTND giải ngân vốn Quỹ cho dự án trồng lúa nếp hàng hóa tại Yên Phụ (Yên Phong)

 

Xã Việt Đoàn (Tiên Du) trong đợt này có dự án “Trồng cây ăn quả” và “Mở rộng mô hình trồng rau an toàn” được vay vốn từ nguồn bổ sung Quỹ HTND. Ông Vương Hữu Dũng, Chủ tịch HND xã Việt Đoàn khẳng định: “Đây là 2 mô hình sản xuất đang đem lại hiệu quả cao. Được tiếp cận nguồn vốn với mức phí ưu đãi 0,25%/tháng từ nguồn Quỹ HTND của tỉnh sẽ giúp 2 dự án này có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.
Nhằm mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thích ứng tốt với những tác động của dịch COVID-19, HND các cấp tăng cường tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất; khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Từ đó từng bước thay đổi thói quen, tập quán sản xuất theo phương thức truyền thống, quy mô nhỏ lẻ sang ứng dụng khoa học công nghệ, quy mô lớn; tạo sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Ban Thường vụ HND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cần xác định rõ trách nhiệm trong đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động hỗ trợ vốn, kết nối liên kết cung ứng vật tư sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm; kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản; tập huấn kỹ thuật và kỹ năng quản trị tổ chức sản xuất giúp nông dân khởi nghiệp; chuyển đổi số, tham gia sử dụng dịch vụ thương mại điện tử; phối hợp đào tạo nghề và đào tạo lại nghề cho lao động nông thôn, tăng khả năng thích ứng trong điều kiện thay đổi do dịch bệnh.
Dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã và có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân nói riêng và nền kinh tế - xã hội của cả nước nói chung. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, tổ chức HND tỉnh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng tỉnh phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

QUANG MINH