Hỗ trợ 1.300 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

08/09/2021 14:51 Số lượt xem: 393
Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 1.300 trẻ em thuộc diện phải điều trị COVID-19 (F0) và cách ly y tế tập trung (F1) với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/trẻ em trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh trong đó Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 1 nghìn suất với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Sở phối hợp với các địa phương đang khẩn trương rà soát, hướng dẫn các trường hợp trẻ em thuộc diện F0, F1 hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết tháng 8 hơn 400 trẻ em được nhận hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/trẻ em.

Theo kế hoạch, đến hết năm, sở tiếp tục triển khai hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 624/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với mức 1 triệu đồng/trẻ em, tổng số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng.

 

 

Hoài Phương