Hiệu quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Hà Mãn

18/12/2019 20:37 Số lượt xem: 1055
Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền xã Hà Mãn (Thuận Thành) lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân, thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Đảng bộ xã Hà Mãn có 251 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Toàn xã có 4 thôn với 1.572 hộ dân. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu gắn với xây dựng NTM. Để thực hiện hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm tương ứng với nội dung, mục đích, yêu cầu của từng chuyên đề.
Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ xã Hà Mãn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng kỷ cương, nền nếp và bám sát thực tiễn cơ sở để chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng. Thông qua đó, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để phát động làm theo, như: Nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.
Đến nay, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ và các đoàn thể chính trị-xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 100% các chi bộ trực thuộc, cấp ủy viên và toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng được kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, các chi bộ, đoàn thể đều có nội dung kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đánh giá, các cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nêu gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội.
 Điều đáng chú ý, việc làm theo Bác ở Hà Mãn còn được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, Hà Mãn luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên không những là tuyên truyền viên mà còn phải đi đầu ở mọi phong trào như góp công, của, hiến đất... Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến nhân dân. Ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt, người dân hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; làm nhà văn hóa, thực hiện chỉnh trang đồng ruộng, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, xây dựng cảnh quan môi trường. Do vậy, từ xã có điểm xuất phát thấp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường chưa hoàn thiện... sau 10 năm thực hiện, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Hà Mãn đã huy động các nguồn lực và cán đích NTM vào cuối năm 2019.
Đồng chí Trần Bá Sự, Bí thư Đảng ủy xã Hà Mãn cho biết: “Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Hà Mãn đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Nhiều chi bộ đã cụ thể hóa việc học tập thành những chuyên đề, mục tiêu cụ thể. Điển hình là chi bộ các khu dân cư đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo hướng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Ở mỗi cấp hội, đoàn thể từ xã đến thôn triển khai nhiều phong trào, mô hình như: Hội CCB với mô hình “Nghĩa tình đồng đội”. Hội Phụ nữ với phong trào “Con đường hoa”. MTTQ xã tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên tích cực đóng góp, ủng hộ giúp đỡ các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Chi bộ nhà trường với phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện”. Chi bộ thôn Công Hà, Mãn Xá Đông và Đông Cốc vận động cán bộ, đảng viên và người dân tự nguyện hiến trên 600 m2 đất ở và đất ruộng để làm đường giao thông nông thôn; Chi bộ thôn Mãn Xá Tây vận động người dân ủng hộ trên 3 tỷ đồng làm đường bê tông ngõ xóm (trong đó có gia đình ông Tạ Thiên Long tự nguyện đóng góp 330 triệu đồng)...”. 

Xuân Bình - Phong Vân