HĐND huyện Quế Võ nâng cao chất lượng hoạt động

03/06/2020 20:16 Số lượt xem: 850
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND huyện Quế Võ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu.

HĐND huyện thực hiện đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để đưa ra những quyết sách phù hợp. Chuẩn bị cho các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phân công trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị nội dung, thời gian gửi báo cáo và các tài liệu liên quan; chỉ đạo các Ban của HĐND huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp. Thông báo tới các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan liên quan về dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp bảo đảm đúng thời gian quy định. Tài liệu kỳ họp được gửi tới đại biểu trước ngày khai mạc và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện.
Công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp được đẩy mạnh, HĐND huyện tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên hệ thống Đài Phát thanh huyện và Đài Truyền thanh cơ sở trước, trong và sau các kỳ họp để nhân dân theo dõi, giám sát. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng được dư luận quan tâm như: Sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới bền vững; tài nguyên môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm;… Qua đó, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban liên quan đã giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Từ đầu năm 2019 đến nay, HĐND huyện tổ chức 4 kỳ họp; thông qua 24 Nghị quyết có tính khả thi và khoa học cao.
Hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện luôn bám sát Nghị quyết về chương trình giám sát hằng năm và yêu cầu thực tiễn. Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức 17 đợt giám sát về các vấn đề: Thực hiện chính sách an sinh xã hội; công tác tuyển quân; công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất một số công trình, dự án giai đoạn 2017-2020;… Hình thức giám sát được kết hợp giữa giám sát qua báo cáo và tổ chức giám sát trực tiếp, khảo sát, nắm tình hình qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, các quy định của địa phương, có những kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự. Trước và sau các kỳ họp, HĐND huyện tổ chức tiếp xúc với cử tri để thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phân loại, gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng tại trụ sở Tiếp công dân huyện. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những cơ chế, quy định của địa phương. Đối với những vụ việc phức tạp, Thường trực, các đại biểu HĐND huyện tiếp nhận đơn thư của công dân để chuyển tới các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết và kịp thời trả lời cho công dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và các ngành chức năng tổ chức tiếp hơn 350 lượt công dân, tiếp nhận 117 đơn.
Ông Nguyễn Hồng Pha, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ cho biết: “Để nâng cao chất lượng hoạt động, tạo niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân, thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND huyện”.

Mai Phương