Giao ban công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

11/10/2018 08:35 Số lượt xem: 759
Ngày 10-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban theo hình thức trực tuyến với Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Bân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.
Xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cấp xã triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội như: Tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn hệ thống mẫu văn bản Đại hội MTTQ các cấp, chọn điểm chỉ đạo Đại diện cho từng vùng, miền. Dự kiến, toàn quốc có 1.650 đơn vị MTTQ cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý 4/2018 (chiếm gần 15% số xã, phường, thị trấn), số còn lại tổ chức Đại hội đại trà sau khi rút kinh nghiệm từ những Đại hội điểm.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. MTTQ từ cấp tỉnh đến cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân; coi trọng công tác xây dựng báo cáo nhiệm kỳ 2014-2019, đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu rõ kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế khuyết điểm, từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phân tích rõ những thách thức trong nhiệm kỳ tới, phát hiện dự báo những vấn đề mới cần giải quyết.

Phương Mai - Minh Quân