Giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

08/11/2018 09:13 Số lượt xem: 190
Ngày 7-11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Foseca Việt Nam.

 

Đoàn giám sát kiểm tra quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Foseca Việt Nam.

 

Công ty TNHH Foseca Việt Nam hoạt động năm 2012 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và chế biến thực phẩm. Hiện nay, công ty có tổng số 800 lao động, trong đó 720 lao động đã ký hợp đồng. Thời gian qua, công ty  thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, quy chế dân chủ ở cơ sở; việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động cơ bản đảm bảo theo quy định; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất được công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Các thành viên trong Đoàn chất vấn làm rõ một số vấn đề: Hiệu quả hoạt động của Công đoàn công ty; công tác đối thoại giữa doanh nghiệp với người lao động; việc thực hiện bảo hộ lao động và an toàn lao động; công tác đảm bảo an toàn nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản sản phẩm; việc kiểm soát các nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm;…

Đoàn giám sát đề nghị công ty cần tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn; thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm để triển khai thực hiện; quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống người lao động; tăng cường tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội được tổ chức trên địa bàn…

Theo kế hoạch, trong đợt này Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm LiWayWay  Hà Nội; Nhà máy sản xuất tân dược Ba Đình; Công ty liên doanh dược phẩm Eloge France Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam. 

Mai Phương – Ngô Diễn