Giám sát tình hình thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2019

27/11/2019 20:19 Số lượt xem: 1605
Ngày 27-11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình, kết quả thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2019.

Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai theo đúng kế hoạch, tập trung vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh triển khai thực hiện 90 đề tài, dự án. Nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao. Điển hình, trong lĩnh vực nông nghiệp toàn tỉnh có 41 mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh với tổng diện tích 177,6 ha cho thu nhập đạt từ 300 đến 800 triệu đồng/ha/năm. Trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, từng bước đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và hiện đại hóa các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, giảm tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần lành mạnh hóa quan hệ thị trường.
Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế: Việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn chậm, nhất là trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thiếu các giải pháp khoa học công nghệ trong giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế, chủ doanh nghiệp tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất;...
Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng các đề tài, dự án sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; phát triển và nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
 

Mai Phương