Giải quyết việc làm mới cho hơn 27,2 nghìn lao động

22/01/2020 09:43 Số lượt xem: 724
Năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 27.200 lao động, trong đó đưa gần 1.900 người đi làm việc ở nước ngoài. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng lao động công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm lao động khu vực nông nghiệp, tương ứng 51,9% - 32,1% - 16%.

Tỷ trọng lao động khu vực vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 84%.

 

Trong năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho gần 3.900 người nước ngoài, trong đó cấp mới hơn 2.600 giấy phép, cấp lại 1.280 giấy phép. Tổ chức kiểm tra 12 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, đơn vị hoạt động dịch vụ đưa lao động đi nước ngoài; tổ chức 5 lớp tập huấn cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài. Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố cũng phê duyệt cho vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm hơn 2.630 dự án với số tiền gần 130 tỷ đồng, tạo cơ hội cho hơn 3.360 người được hưởng lợi từ các dự án; phối hợp với các sở, ngành thẩm định hỗ trợ kinh phí cho 2 doanh nghiệp trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động người Bắc Ninh với số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. 

Ngọc Duyệt