Gia Bình triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

08/10/2019 09:48 Số lượt xem: 944
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại huyện Gia Bình thời gian qua được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực vào giữ vững tình hình ANTT tại địa bàn, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Trên cơ sở xác định rõ công tác xây dựng, duy trì hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ nói chung và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Gia Bình (BCĐ 138 huyện Gia Bình) thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai tích cực phong trào với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực: Ngay đầu mỗi năm, chỉ đạo Công an huyện tổ chức ký kết và thực hiện quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về đảm bảo ANTT; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định về phòng, chống bạo lực học đường; phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức các tiết học về pháp luật, tác hại của ma túy, thuốc lá, đồng thời ký cam kết không vi phạm…
BCĐ 138 huyện chỉ đạo Đài Phát thanh huyện mở và duy trì chuyên mục thông tin về công tác đảm bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật; tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác đảm bảo ANTT, toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.
Xây dựng, đổi mới nội dung, hình thức trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sao cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” được BCĐ 138 huyện Gia Bình quan tâm triển khai tạo chuyển biến rõ nét. Trong đó, trọng tâm tập trung xây dựng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự liên kết” trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; gắn thực hiện phong trào với nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn văn hóa; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT. 
Từ năm 2014 đến nay, BCĐ 138 huyện Gia Bình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong huyện tổ chức được gần 100 buổi tuyên truyền trực tiếp với nội dung liên quan đến công tác đảm bảo ANTT với 45 nghìn lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết với hơn 12 nghìn lượt người về công tác đảm bảo ANTT, không vi phạm pháp luật. Đặc biệt, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại địa bàn đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng chức năng 457 tin có giá trị liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Qua đó, giúp lực lượng Công an xử lý, giải quyết 15 vụ gây rối trật tự công cộng; điều tra, khám phá 36 vụ, với 44 đối tượng. Từ đó, góp phần chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, không để tệ nạn ma túy xuất hiện trong trường học. Qua tổng kết, đánh giá, phân loại hàng năm, có trung bìnhgần 300 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, trong 5 năm (2014-2019) đã có 7 tập thể và 39 cá nhân được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình khen thưởng. 

Xuân Me