Gia Bình: Triển khai 3 mô hình sản xuất lúa xuân

10/01/2019 14:12 Số lượt xem: 766
Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2019, các ngành khối nông nghiệp huyện Gia Bình phối hợp các xã, thị trấn triển khai thực hiện 3 mô hình sản xuất lúa xuân gồm: Mô hình cơ giới hóa từ gieo cấy đến thu hoạch với diện tích 51ha ở các xã Đông Cứu, Đại Bái, Quỳnh Phú, Xuân Lai, Bình Dương, Đại Lai, Thái Bảo, Song Giang; Mô hình giống lúa mới DH10 tại HTX thôn Bùng xã Bình Dương với quy mô 10ha; Mô hình giống lúa mới TBR279 tại xã Xuân Lai với quy mô 10ha.

Xã Đông Cứu, Gia Bình tiếp tục triển khai mô hình cơ giới hóa lúa xuân từ gieo cấy đến thu hoạch

 

Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thực hiện mô hình, các địa phương khẩn trương thu hoạch xong 216ha diện tích cây màu trên đất hai lúa và cày ải được hơn 1.800 ha đất sản xuất. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Gia Bình phối hợp với các HTX tích nước ở các hồ ao, kênh chìm theo đúng kế hoạch. Mục tiêu là toàn huyện phấn đấu gieo cấy hết diện tích 4.247ha, trong đó 35% trở lên cấy lúa năng suất, chất lượng cao trong khung thời vụ tốt nhất.

 

Huyền Thương