Gia Bình tập trung quy hoạch phát triển đô thị

12/09/2019 07:48 Số lượt xem: 1818
Để từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân, huyện Gia Bình đẩy mạnh công tác quy hoạch, giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư.

Theo anh Vũ Quang Thuận, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Trong quá trình phát triển, địa phương xác định công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Huyện Gia Bình chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Viện Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh tổ chức lập, trình tỉnh phê duyệt đề án xã Nhân Thắng thành đô thị loại V; hồ sơ phát triển đô thị thị trấn Gia Bình. Đây là 2 đồ án quan trọng được thực hiện trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, khu vực phát triển đô thị Gia Bình có diện tích khoảng 745 ha, gồm 2 khu: Khu trung tâm hành chính gồm thị trấn Gia Bình hiện hữu và một phần xã Đông Cứu; khu vực đô thị du lịch là phần còn lại của xã Đông Cứu gắn với khu du lịch Thiên Thai. Ngoài ra, theo quy hoạch, Nhân Thắng là đô thị thuộc huyện, một trong những trung tâm thương mại dịch vụ, kinh tế, y tế, giáo dục của địa phương. Sự hoạch định rõ ràng về vị trí, quy mô, diện tích góp phần thu hút đầu tư phát triển đô thị tại địa phương
Đầu năm 2019 huyện Gia Bình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm văn hóa xã Nhân Thắng với tổng diện tích khoảng 6,56 ha. Trong đó, bao gồm các công trình như sân vận động, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, quảng trường... để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể thao cộng đồng. Về lâu dài, đồ án quy hoạch xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất hợp lý, tạo ra môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan trong đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Thu hút đầu tư và thúc đẩy đô thị phát triển để phù hợp với xu thế chung của các đô thị trong tỉnh. 

 

Diện mạo trung tâm đô thị huyện Gia Bình đổi mới theo hướng hiện đại.


Hiện nay, huyện Gia Bình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Cao Đức; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nông thôn mới xã Đông Cứu và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số xã, thị trấn; quy hoạch chi tiết 3 đồ án: cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh, khu nhà ở tái định cư tại thị trấn Gia Bình. 
Để tiếp tục tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư, các ngành chức năng của địa phương tiến hành lập đồ án quy hoạch chung vùng huyện Gia Bình; quy hoạch chi tiết khu di tích lịch sử Đền Lệ Chi Viên (Đại Lai) và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Đại Lai, Đại Bái, Vạn Ninh, Bình Dương, Thái Bảo...Trong đó, việc điều chỉnh ở các xã xây dựng Nông thôn mới tập trung vào vị trí, diện tích các công trình công cộng; cơ cấu sử dụng đất... và cập nhật lại theo quy hoạch đô thị Gia Bình.
  Gắn với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hoạt động giới thiệu địa điểm cũng được Gia Bình đẩy mạnh. Năm 2019, huyện giới thiệu 13 địa điểm đầu tư cho các đơn vị, doanh nghiệp với tổng diện tích khoảng 14 ha. Điển hình là việc giới thiệu địa điểm để xây dựng các trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch, trưng bày sản phẩm nông sản ở các địa phương… Hoàn thiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Gia Bình, đô thị Nhân Thắng làm căn cứ để ngành chức năng tham mưu cho huyện cấp phép xây dựng theo quy hoạch. 
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, diện mạo đô thị Gia Bình ngày thêm khang trang, đổi mới. Nhiều tuyến đường mới, công trình công cộng được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để khai thác được tiềm năng, giá trị quỹ đất, các di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, thời gian tới huyện tiếp tục giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các chủ đầu tư thực hiện theo quy hoạch. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới ở các xã.... Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương quản lý tốt mốc giới quy hoạch và thực hiện xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch được duyệt. 
Huyện Gia Bình kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện một số đồ án quy hoạch khu di tích lịch sử, văn hóa nhằm phát huy giá trị truyền thống, phát triển tiềm năng du lịch văn hóa địa phương.

Bài, ảnh: Hoàng An