Gần 92% số người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế

30/01/2023 09:18 Số lượt xem: 780
Tổng số người nhiễm HIV/AIDS hiện được quản lý trên địa bàn tỉnh là 895 người, trong đó số người nhiễm HIV có thẻ BHYT là 821 người (91,7%).

Trong năm 2022, số người được phát hiện HIV dương tính mới là 60; số hiện mắc AIDS là 46 người, trong đó số được quản lý là 16 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị Methadone tại các cơ sở trong tỉnh là 563. Trong số gần 900 người nhiễm HIV, có 838 bệnh nhân đang điều trị ARV, trong đó có 11 bệnh nhân trẻ em dưới 15 tuổi.

Nhằm góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu: 90-90-90 trong phòng, chống AIDS được Việt Nam chính thức cam kết và triển khai các hoạt động hưởng ứng từ năm 2014, ngành Y tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì hoạt động các điểm tư vấn, xét nghiệm tự nguyện HIV; thực hiện chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, trẻ em vị thành niên nhiễm HIV; tăng cường quản lý, sử dụng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV... Các hoạt động khác cũng được tích cực triển khai như: Khám, quản lý, điều trị Lao tiềm ẩn trên bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HIV đang được quản lý, điều trị; điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; triển khai hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INFO 4.0)…

Mục tiêu 90-90-90 được coi là tiền đề hướng tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Mục tiêu này được hiểu: 90% người có HIV biết được tình trạng bệnh của mình, 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV, 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi-rút ở mức thấp.

V.H