Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

31/10/2018 15:32 Số lượt xem: 448
Trong 2 ngày 30 và 31-10, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Vệ An năm 2018.

Diễn tập thực binh phối hợp các lực lượng bảo vệ mục tiêu.

 

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển phường vào các trạng thái quốc phòng-an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ. Thực hành diễn tập có vận hành cơ chế lãnh đạo thông qua các hội nghị để Đảng ủy, HĐND, UBND phường lãnh, chỉ đạo chuyển các lực lượng và địa phương vào các trạng thái quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu. Phần thực binh có 2 nội dung: Trung đội dân quân phối hợp Công an và các ban, ngành của phường bảo vệ mục tiêu; Trung đội dân quân phục kích đánh địch khi chúng tuần tra bảo vệ sở chỉ huy.

Diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra là không ngừng hoàn thiện cơ chế vận hành trong khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong bảo vệ an ninh, trật tự, chiến đấu phòng thủ.

Ghi nhận thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, UBND thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen cho nhân dân, cán bộ phường Vệ An và 4 cá nhân.

 

Bảo Anh-Minh Quân