Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thu hơn 15 tỷ đồng sau thông quan

13/08/2019 15:20 Số lượt xem: 858
Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện 12 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 15  tỷ đồng. 

 

Công tác thu thập, xử lý, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt động quản lý rủi ro được tăng cường, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 440 bộ hồ sơ vi phạm cập nhật trên hệ thống Rick Management (quản lý vi phạm hải quan); tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm 64,05%, luồng vàng chiếm 33,56%, luồng đỏ chiếm 2,39%.

Nhằm hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng những sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế cũng như tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chú trọng việc kiểm tra đối với các mặt hàng có nguy cơ rủi ro cao về trị giá, số lượng, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa... nhất là đối với mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lớn; tăng cường kiểm tra, rà soát thu thập thông tin các trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập đầu tư miễn thuế của các doanh nghiệp qua địa bàn Cục quản lý...

 

Hà Linh