Công tác tuyên truyền về Luật Giao thông được chú trọng

01/11/2018 08:34 Số lượt xem: 125
Trong tháng, các cơ quan báo chí của tỉnh và các Đài Phát thanh của các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về các điểm nguy cơ tiềm ẩn TNGT và cách phòng tránh TNGT...
Ban ATGT tỉnh tổ chức 12 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 20 buổi tuyên truyền ATGT tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ công đoàn và công nhân các khu công nghiệp. Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức 10 buổi chiếu phim về ATGT đến các xã, phường, thị trấn; Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”...
Nguyên Đức