Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả

24/06/2019 08:25 Số lượt xem: 943
Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đẩy mạnh việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Cơ cấu lại tổ chức tín dụng bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả.
Trong ảnh: Giao dịch tại Vietcombank Bắc Ninh.

Hiện nay, toàn tỉnh thu hút được 36 chi nhánh NH cấp I, 1 tổ chức tài chính vi mô TNHH Một thành viên chi nhánh thành phố Bắc Ninh, 1 Trung tâm thanh toán tiền mặt và 26 QTDND cùng với hơn 1.000 điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS trải rộng khắp các trung tâm huyện lỵ, khu công nghiệp, khu tập trung dân cư và các vùng nông thôn... Mạng lưới TCTD ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, được giám sát chặt chẽ, tuân thủ theo quy định của ngành Ngân hàng và được bố trí khắp các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc NHNN tỉnh: Thực hiện Chỉ thị số 05/2018/CT-NHNN về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 và hướng đến năm 2022, NHNN tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể và tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động để phân loại từng nhóm TCTD. Chỉ đạo các TCTD đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động các phòng giao dịch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động. Đối với hệ thống QTDND, tiến hành cơ cấu lại và hướng dẫn từng đơn vị xây dựng phương án thực hiện từng năm; cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để bảo đảm thanh khoản; tập trung cho vay sản xuất kinh doanh, lĩnh vực trọng điểm, mở rộng đối tượng vay nhằm hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng.
Đến nay, qua thực hiện cơ cấu lại, hầu hết các TCTD trong tỉnh đều đạt hiệu quả cao từ chất lượng tài sản đến hoạt động tín dụng. Về hoạt động đầu tư, các chi nhánh Ngân hàng thương mại tích cực mở rộng, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, nhất là huy động vốn tại địa phương; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân hàng cấp trên, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Tính đến trung tuần tháng 6, tổng huy động nguồn vốn toàn ngành đạt 111.760 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn vốn bằng VNĐ 101.600 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 88.670 tỷ đồng (trong đó 83.270 tỷ đồng dư nợ bằng VNĐ và 5.400 tỷ đồng cho vay bằng ngoại tệ quy đổi VNĐ tổng). Nguồn vốn tín dụng tập trung chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế của địa phương. Điều đáng nói là qua cơ cấu lại đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ nợ xấu của các TCTD. Đến nay, nợ xấu của toàn ngành là 930 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,1% trên tổng dư nợ.
Với mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại các TCTD từ nay đến năm 2020, toàn ngành  phấn đấu đến cuối năm 2020, xử lý cơ bản số nợ xấu hiện nay, kiểm soát nợ xấu ở mức an toàn. Một trong những giải pháp trọng tâm của ngành, đó là triển khai các biện pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng; thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ khách hàng vay, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Thực hiện quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%.

Bài, ảnh: Hà Linh