Chuyển biến trong đầu tư công ở Quế Võ

24/04/2019 08:06 Số lượt xem: 2320
Những năm vừa qua, huyện Quế Võ có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư công. Kết quả nổi bật là tỷ lệ giải ngân các công trình đầu tư công đạt cao, nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ thi công phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhà thầu triển khai thi công dự án xây dựng đường trục chính đô thị (đoạn qua trường THCS Nguyễn Cao, thị trấn Phố Mới).


Thống kê từ Ban Quản lý Dự án huyện (đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công), năm 2018, huyện Quế Võ triển khai thi công 7 công trình từ nguồn vốn đầu tư công được tỉnh giao với tổng mức đầu tư hơn 312,35 tỷ đồng. Ngay sau khi có quyết định phân bổ vốn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo sâu sát từng cơ quan, phòng, ban chuyên môn phối hợp tham mưu thực hiện quy trình phân bổ vốn; đồng thời bám sát kế hoạch đầu tư các công trình để kịp thời đôn đốc, giải quyết những vướng mắc để nhà đầu tư thực hiện công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định... Nhờ đó đến nay, khối lượng thực hiện các công trình đầu tư công của huyện cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Ngoài ra, huyện cũng huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình giao thông đô thị, nông thôn, giáo dục và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân.
Để đạt được kết quả nói trên, ngay từ đầu năm, khi được giao nhiệm vụ chỉ tiêu về đầu tư công, huyện tập trung chỉ đạo sâu sát đến từng cơ quan, phòng, ban chuyên môn và các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư được giao quản lý dự án. Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời. Cùng với đó, huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho các dự án, để nhà đầu tư triển khai thực hiện công trình đúng tiến độ đề ra. Huyện giải quyết tốt tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư công. Cụ thể, sử dụng toàn bộ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn tại địa phương để cân đối, thanh toán cho những công trình hoàn thành phê duyệt quyết toán. Đến nay các dự án triển khai đều được bố trí vốn bảo đảm đúng quy định, không phát sinh nợ đọng.
Báo cáo của UBND huyện Quế Võ cho thấy, trong năm 2018, dù đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về đầu tư công, tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp không ít khó khăn; có trường hợp phát sinh không có trong quy định hoặc người dân không chấp nhận giá trị đền bù, từ đó mất nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền và vận động của địa phương. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản và tháo gỡ một phần khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2019, Quế Võ được phê duyệt đầu tư 10 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư gần 388,8 tỷ đồng. Từ thực tiễn địa phương, huyện xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2025, với chương trình phát triển đô thị mà UBND tỉnh phê duyệt. Từ đó, tập trung đầu tư những dự án mang tính động lực, tạo điểm nhấn để phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Huyện quyết tâm không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, đối với những dự án khởi công mới, yêu cầu phải bảo đảm các thủ tục, đủ điều kiện để triển khai thi công đúng quy định. Trong quá trình triển khai các dự án, huyện tăng cường thanh kiểm tra để quản lý tốt chất lượng công trình; đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ công chức thuộc lĩnh vực đầu tư công và chủ động chọn lựa nhà tư vấn khâu thiết kế, khâu tổ chức đấu thầu, tư vấn giám sát có năng lực để giúp chủ đầu tư bảo đảm khả năng hoàn thành kế hoạch.

Bài, ảnh: Lâm Dương