Chung tay vì một Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn

19/09/2019 09:05 Số lượt xem: 2946
Những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng được nâng cao.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP tại Công ty TNHH Sungwoo Vina (KCN Thuận Thành 3).

Tháng 4-2018, Bắc Ninh là một trong 3 địa phương trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP, qua đó tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, cấp phép, thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong tỉnh. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý ATTP và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ATTP. Ban tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho hơn 3.300 lượt người; tổ chức 253 lớp xác nhận kiến thức ATTP cho hơn 7.500 người là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.566 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ban hành 266 quyết định xử lý vi phạm với số tiền gần 918 triệu đồng;...

Hiện nay, toàn tỉnh có 6.556 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, trong đó 6.005 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm 91,6%. Đa số các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP; chủ động cập nhật các văn bản mới, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực vệ sinh ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị có đầy đủ hồ sơ cấp phép liên quan đến ngành nghề, mặt hàng sản xuất, nguồn nguyên liệu được nhập vào đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh ATTP.
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh vừa phối hợp với Ban Quản lý ATTP tỉnh tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng ATTP trên địa bàn tỉnh”. Tại hội thảo, các đại biểu chỉ rõ một số hạn chế trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP như: Các quy định hiện hành trong công tác quản lý ATTP còn chưa có sự thống nhất, phù hợp với thực tiễn; công tác hậu kiểm chưa thường xuyên, nhất là sau công bố chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp; việc lập quy hoạch sản xuất thực phẩm an toàn chưa được quan tâm đúng mức, xây dựng thương hiệu thực phẩm sạch vẫn còn khó khăn, chưa tạo được niềm tin cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn; công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhà hàng ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và các chợ trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và yếu tố lợi nhuận đã tác động trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn thực phẩm, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, chất cấm trong sản xuất chế biến thực phẩm còn diễn biến phức tạp;...
Qua hội thảo, các đại biểu có nhiều đề xuất, kiến nghị xác đáng với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cần điều chỉnh rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; có quy định cụ thể hơn nữa về thẩm quyền trong xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm. Đối với HĐND, UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ về ATTP nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Quản lý ATTP và các Đội Thanh tra, quản lý ATTP của các huyện, thị xã, thành phố. Đối với các sở, ngành liên quan của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở, sản xuất, kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không an toàn; tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhân dân thực hiện tốt quy định pháp luật về ATTP...

Bài, ảnh: Mai Phương